Kunŋtiya 'o 'o 'ɲa 'miŋ ma mauka 'olu 'fɛyeŋlɔ.

Masaya 'le 'e mauka 'olu 'fɛyeŋlɔ. Masaya 'miŋ 'e mauka 'olu 'fɛyeŋlɔ o 'faan 'a 'gbii 'le, 'waa, masa 'olu u 'i 'too malɔla mɔɔ 'tɔ 'olu 'lɔ, a lɔ lu lɔ. 'Sotii o 'le 'e 'kɛla 'so 'o 'kunŋ la. O 'le 'ɲa 'e 'kɛla 'so 'o 'ko 'olu 'fɛ.
Twaabuu wee lu u 'na luutiyako o le, luutii o 'le 'e 'kɛla faanmaŋ 'olu 'ni 'sobhaa olu cɛ. 'Waa, mɔɔ 'keeŋ o o 'se kɛ 'kɛ 'sotii 'ni luutii 'le 'keeŋ le. 'Sotii o o 'se kɛ a yɛ 'sotiya 'o 'ni luutiya 'o 'bɛ 'kɛ 'keeŋ le. Masaya 'o 'o 'bhɔla 'bhoŋ 'wee la. O 'kɔɔ 'o 'tɔɔ 'ɔ 'ko masa 'o 'bɛ 'ɛ 'bhɔla 'bhoŋ 'keeŋ la. Aa 'ceŋ le 'so 'o 'jibwɔŋbhaa o 'ta o lɔ, mɔɔ 'miŋ masunŋyaniŋ 'ye o 'yɛ 'bhoŋ 'o la, o o 'se kɛ 'kɛ le.
'Sotii o o 'socɛba 'olu 'ladhyɛla 'so 'o 'koma 'olu 'ma 'le. A kɛ wɛɛ i bɛ 'ta 'kɔɔnnɔ 'lɔŋla; a kɛfaa 'miŋ kɛ, aa o kɛ. A kɛ fɔ 'ko 'miŋ 'a 'kɛ, o 'le 'e 'kɛla. 'So 'o 'cɛba 'wee lu u 'so 'o 'bɛ 'ta 'koma 'kɛla : 'so 'o 'bhoŋ 'olu 'oo; 'so 'o 'kaweeŋ olu 'oo,  a lɔ lu lɔ, 'so 'o 'muso 'olu. 'So 'o 'bhoŋ 'o 'bɛ le e 'kɛla 'yeŋ 'lɔ. 'Ko 'miŋ 'e 'yeŋ 'lɔ, a bɛ 'ɛ 'bhɔla wee la.
A kɛ 'bhɔ olu lɔ; aa 'loŋ limamiŋ olu lɔ, o 'ni 'dinna 'tɔ 'olu 'ɲɛŋmɔɔ 'olu lɔ.

 

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.