'Bɛ yeeya

Twaabuu olu 'tɛ wɛɛ 'bhaala 'lakunŋ 'miŋ laka Waaŋlɔ; aa 'syaa 'saŋyi mwaaŋ ni 'kwɔ 'le 'bi, 'to a tɔɔ 'tɛɛ twaabuukanŋ lɔ, 'ko " PRO.D.I.V. ", kɛ 'so 'olu 'lɔdhyɛma : kɛ kɔlɔŋ 'lu 'ni 'loo 'bhɛɛhbɛɛ 'lu 'syɛɛnŋ i yɛ, o 'ni, kɛ i laleeŋ 'nakwɔkɛ 'o 'ni gbakɛlaa bhɛɛbhɛɛ kɛ 'o la, o 'ni, 'bhaala 'lakunŋ 'miŋ, ii laka Biya kɛɛwaati o lɔ, 'ko " ESPERANCE POUR TOUS " 'to a kɔɔ o 'tɔɔ 'ɔ maukakanŋ lɔ 'ko : 'bɛ yeeya, o 'bɛ 'ɛ 'ko 'keeŋ wee le.
 

Mau 'yamaa o 'lɔdhyɛma 'lɔɔ le e twaabuu olu la.
 

'Bhaala 'lakunŋkwaa o 'lɔ Biya :
 

-'Dhyeŋmuu 'miŋ lu 'wɛɛ bhɛɛ lakwee o 'ma; o 'ni, lakweesotaa 'lɔɔ 'e mɔɔ lagbɛɛnŋ 'miŋ lu la, ii olu 'kalaŋla 'so 'o 'faa kɔɔ.
- I loŋ 'e mɔɔ 'olu 'layiila " Sida " 'yaaŋgalo o 'ko 'olu 'kɔɔ 'ikwɔ.

 

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.